Een maquette is hét ideale visuele communicatiemiddel; het staat letterlijk als tastbaar 3D-model tussen U en de klant bij onderhandelingen of verkoop.

Bij het bekijken van een maquette heeft de klant de vrijheid zijn eigen 'invalshoek' te kiezen, zijn eigen fantasie los te laten. Daar waar een 3D-foto-visual (2D eigenlijk, want plat), het gezichtspunt dwingend maakt en geen ruimte laat voor de eigen belevingswereld.

De manier waarop een maquette gepresenteerd wordt, is érg belangerijk.

Een maquette moet een zeer toegankelijke eenvoud uitstralen, met een uitgekiend materiaal- en kleurgebruik, op een schaal die passend en relevant is.

Maquettes maken is daarom eerder een kunst van weglaten en vereenvoudigen, dan van detailleren.

Een goede maquette wordt gevormd met de creatieve eenzaamheid van de maquettebouwer.